Diabetesverpleegkundige

Diabetesverpleegkundigen zijn verpleegkundigen die zich hebben gespecialiseerd in de zorg rondom de mens met diabetes. Zij geven voorlichting, instructie, begeleiding en praktische hulp aan mensen met diabetes mellitus.
De diabetesverpleegkundige kan u begeleiden zodat u zelf zoveel mogelijk complicaties kunt voorkomen en een zo zelfstandig mogelijk leven kunt leiden. Onze diabetesverpleegkundigen zijn niet toegankelijk zonder verwijzing van uw huisarts. Vraag meer informatie via uw huisarts in het gezondheidscentrum.