Welkom bij Gezondheidscentrum Het Kruispunt.

Gezondheidscentrum Het Kruispunt is ontstaan uit de voormalige Verzoeningskerk en is na de verbouwing het gezondheidscentrum voor de bewoners van Rijswijk-Zuid.

Door samenwerking van huisartsen, apotheek, fysiotherapie, mensendieck, logopedie en thuiszorg hopen we de toegankelijkheid van de zorg en het serviceniveau voor de wijken Steenvoorde en Strijp te verhogen.

We zetten ons in om ons gezondheidscentrum veilig te houden. Dit doen we voor u, uw naasten en onze medewerkers. Dit heeft geleid tot extra maatregelen. Wij vragen u onze maatregelen te respecteren.

- Draag een mondneusmasker bij bezoek aan ons centrum.
- U bezoekt ons centrum niet als u verkouden, hoest, keelpijn of koorts heeft.
- Vraag herhaalrecepten telefonisch aan.
- Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen.
- U komt zoveel mogelijk alleen.
- Respecteer de 1.5 meter afstand.

Missie en Visie.

Missie

Wij, de zorgverleners van Gezondheidscentrum Het Kruispunt, werken samen met de inwoners van de wijk Steenvoorde en haar omgeving aan het bevorderen van gezondheid en welzijn.

Visie

Gezondheidscentrum Het Kruispunt ontplooit laagdrempelige activiteiten op het gebied van preventie, behandeling en welzijn. Binnen het gezondheidscentrum werken zorgverleners onderling en met partijen buiten het gezondheidscentrum intensief samen. We maken gebruik van nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Daarnaast leggen wij er de nadruk op dat onze cliënt medeverantwoordelijk is voor zijn zorgproces. Op deze wijze willen wij een doelmatige zorgverlening aan onze cliënt, verbreding van onze zorgverlening (totaalpakket) en een hoge kwaliteit van diensten realiseren.